Vill du bli medlem?
SSFK använder sig av ett kösystem för att vi skall kunna hålla fisketrycket och slitaget på naturen på en rimlig nivå. Nya medlemmar tas in i turordning i början av april varje år.  
Ansök om medlemskap >>
Ändra dina uppgifter?
Har du flyttat och vill meddela oss din nya adress eller komplettera dina uppgifter med telefon och e-post? Klicka på länken för att komma till Mina sidor där du kan ändra dina uppgifter.  
Logga in på Mina sidor >>
Ett bättre fiske
Logga in på Mina sidor och rapportera efter alla dina fisketurer. Du skall rapportera alla fiskar du fångar, även de du släpper tillbaka. Fiskevårdsgruppen får på detta sätt ett bra underlag för sitt arbete.  
Logga in på Mina sidor >>

Även om SSFK endast är förbundsklubb i Sportfiskarna så rekommenderar vi alla medlemmar att ansluta sig individuellt till Sportfiskarna. För att komma till sportfiskarnas hemsida följ länken Sportfiskarna

SSFK och Studiefrämjandet har ett mycket bra samarbete. Gå gärna till Studiefrämjandets hemsida för att se vad de mer har att erbjuda i form av kurser, studiecirklar mm. Besök Studiefrämjandet

SSFK är medlemmar i Castingförbundet. För den som vill veta mer följ länken Castingförbundet