Ändra dina uppgifter?
Har du flyttat och vill meddela oss din nya adress eller komplettera dina uppgifter med telefon och e-post? Klicka på kuvertet för att komma till Mina sidor där du kan ändra dina uppgifter.
Vill du bli medlem?
SSFK använder sig av ett kösystem för att vi skall kunna hålla fisketrycket och slitaget på naturen på en rimlig nivå. Nya medlemmar tas in i turordning i början av april varje år och sedan löpande så länge det finns plats. Just nu finns det 27 ansökningar i kö och nästa intag sker 2015.  
Rapportlådan
2014 har det kommit in 266 rapporter till fångstdatabasen. Jonathan Gerstel fångade en regnbåge i Lysevatten 2014-08-31.
Glöm inte att rapportera efter fisketuren!