Hej!

Först ett glädjande besked att öringsrommen nu börjar kläcka och det ser jättebra ut!
säkert 10.000 firrar på gång!

Vi har många aktiviteter just nu och vill gå ut med ett kort mail om detta.

I fredags/lördags kalkades Lundesjön med ca 10 ton kalk via 4-hjuling om det gick som planerat och inte isen ställde till det.

Fiskevårdsgruppen har byggt till våran kläckränna med nya lådor så att vi kan hantera mer rom
i vårt avelsfiske.

Nästa vecka 18/4 är det arbetsdag på badplatsen. Samling kl 17:30. Det bjuds på fika!

MVH

Styrelsen/Kalle/Mikael F