Lördag den 4 november avelsfiskar vi i Lysevatten. Samling på badstranden klockan
10.00, men avelsfisket påbörjas redan klockan 06.00 om någon morgontidig medlem är
intresserad. Vi fångar våra avelsfiskar med nät, vilka vi vittjar med korta mellanrum för
att inte skada fisken. Därefter kramar vi fiskarna på rom och mjölke som vi sedan
blandar för befruktning. Rommen placeras sedan i vår kläckanläggning och en ny
generation öringar kommer att vara färdiga för utsättning nästföljande vår. Här får du
också lära dig mer om öringens reproduktion och krav på livsmiljö. Hur gör öringen när
den reproducerar sig på naturligt väg och varför fungerar inte detta i Lysevatten? Hur
försöker vi efterlikna naturen i vår kläckanläggning? Detta är några av de frågor du får
svar på under denna dag. Det blir också grillat och dryck.

/Styrelsen via Mikael F