I Början av sommaren fångades tyvärr en större abborre i Lysevatten. Om ni fångar en abborre skall den avlivas och frysas in för vidare analys. Kontakta Krister på 0708-172578 eller krister@lkb.se

Detta gäller även Lundensjön då de är i förbindelse med varandra.

//Styrelsen