Sportfiskeklubben SSFK

Stenungsunds Sportfiskeklubb

Bildades 1974. Starten var trevande och målsättningen något ”luddig”. Av det hela har snabbt utvecklats en välorganiserad klubb med en klar inriktning och målsättning vilken präglas av omtanke om fisken, fiskaren och naturen. Inte minst ungdomsverksamheten utmärks av framåtanda och kamratskap. Av de som en gång var med och drog igång det hela, återfinns fortfarande de flesta, tillsammans med nytillkomna medlemmar, på våra aktiviteter såväl i klubblokalen som ute vid någon av våra sjöar.

Vatten- och miljövård i klubbens egna vatten samt övriga vatten i kommunen har alltid varit en självklar aktivitet för klubben. Grunden till ett givande fiske ligger i ett effektivt fiskvårdsarbete.

För närvarande arrenderar klubben sju sjöar. Det är självreproduktion och stödutsättningar av köpta eller egenproducerade yngel som gäller i klubbens vatten.

Organisation och status

SSFK är en ”ideell förening” registrerad i Stenungsunds kommun och är också ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Klubben har för närvarande omkring 300 medlemmar inklusive ungdomar och familjemedlemmar.

Medlemskap i Sportfiskarna

SSFK är med i Sportfiskarna som förbundsklubb i enlighet med beslut från årsmötet 2014. Detta innebär att klubben inte betalar för ett individuellt medlemskap för SSFK’s medlemmar. Du som är medlem i SSFK, behöver därför betala för enskilt medlemskap i Sportfiskarna om du vill stödja dem.