Allemansrätten

Allemansrätten i korthet

Elda gärna i naturen men gör det med sunt förnuft. Foto: Ulf Johansson

Den vackra svenska naturen och artrika vatten står öppen för oss alla att njuta av. Fågelsång, blommande ängar, djupa hav och forsande älvar och skogens tysta ro. Men du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Allemansrätt betyder också allemansvett!

§ Det är tillåtet att ro eller köra båt på annans vatten. Man får förtöja sin båt ett eller ett par dygn samt gå iland överallt utom vid privata tomter. Det kan dock finnas lokala bestämmelser som reglerar farten eller begränsar tillgängligheten i vissa områden.

§ Det är tillåtet att göra upp en eld, men inte på klipphällar och aldrig då det råder allmänt eldningsförbud. Iakttag alltid stor försiktighet vid eldning i naturen.

§ Det är förbjudet att passera över eller vistas på privat tomt, men man bör aldrig gå närmare än cirka 75 meter från boningshus.

§ Det är tillåtet att tälta på mark som inte används för jordbruk och som inte ligger nära boningshus. Tältning vid boningshus får bara ske med markägarens tillstånd. Du får lov att tälta så länge du vill under förutsättning att marken inte slits på ett sätt som har ekonomisk inverkan för markägaren.

§ Det är förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motorfordon i terrängen och på vägar som är avstängda för allmän motortrafik, till exempel på privata vägar.

§ Det är förbjudet att skräpa ner i naturen. Allt skräp skall tas med tillbaka eller slängas i soptunnor. Fiskelinor, krokar, plastpåsar, kapsyler, burkar och glas, som kan ställa till stor skada för vilda djur, är särskilt allvarliga.

§ Det är förbjudet att fälla träd och buskar samt att ta till exempel kvistar, grenar, bark och kåda från växande träd. Det är också förbjudet att ta fågelägg samt att störa djurens ungar och boplatser. Att plocka svamp, vilda bär och icke fridlysta blommor är dock tillåtet.

Allemansrätten – Vad säger lagen?

Alla får det trevligare i naturen om vi följer allemansrättens regelverk.

Vägledning skriven av Bertil Bengtsson om vad som egentligen gäller. Allemansrättens innebörd är livligt omdebatterad och det finns stor osäkerhet om vad som egentligen gäller. Läs om vad som är tillåtet och vilka typer av uppträdanden som kan leda till rättsliga påföljder. Vägledningen är lättläst och tar död på några myter som är allmänt vedertagna.

Ladda ner ↓