Avelsfiske

Öringrommen är föreningens guld. Foto: M.Båth

Inledning

Inom SSFK har vi avelsfiskat på vår brunöring under många år. Anledningen till vårt avelsfiske är flera. Genom det årliga avelsfisket säkerställer vi att vi har fisk i våra sjöar som medlemmarna kan fiska på. Genom avelsfisket sprider vi kunskap om fiskvård till alla medlemmar som är intresserade. Som en del av avelsfisket träffas medlemmarna minst två gånger om året vid Lysevatten och Krokvatten vilket ger alla medlemmar ett utmärkt tillfälle att umgås och utbyta erfarenheter. Nya medlemmar och juniorer ges extra mycket utrymme vid dessa Familjedagar. Men framför allt vill vi ju ha fisk i våra sjöar även kommande år!

SSFK samarbetar med SSG kring avelsfisket sedan några år tillbaka eftersom SSG var i stort behov av att få tillgång till en kläckränna och vi har ju plats i vårt bygge. Detta samarbete kommer troligtvis mynna ut i att vi framöver också kommer arrendera nya vatten gemensamt.

Nätfiske i Krokvatten hösten 2005. Foto: Medlem

Själva avelsfisket

Öringen leker på hösten och i våra sjöar brukar honorna mogna, bli redo för att lägga sin rom, i första eller andra veckan av november. Själva leken sker på grusbottnar nära land och går man längs med någon av våra sjöar kan man under leken se ljusare fläckar på botten där öringhonorna har städat bort skräp och slam för att kunna lägga sin rom. Vill man se öringarna skall man vara ute i gyningen och sitta blickstilla vid ett träd eller buskage där man ser något rengjort område på botten.

Under dygnets ljusa timmar håller sig honorna på lite djupare vatten och det är därför vi brukar ha ett gäng med fiskare på plats i god tid innan det ljusnar. Börjar man fiska för sent på förmiddagen blir det helt enkelt svårt att fånga honorna. Vid avelsfisket lägger vi ut nät i sjön som vittjas med korta mellanrum för att fisken inte skall fara för illa i näten. Regnbågarna är speciellt känsliga och behöver få sin frihet tillbaka så fort som möjligt.

Alla honor och en del finare hanar tas med tillbaka till stranden där de placeras i en nätbur i väntan på att klämmas på rom och mjölke. Normalt lägger vi sex till åtta nät när vi avelsfiskar och det krävs två båtlag för att det inte skall ta för lång till mellan vittjningarna. Får man inte fisk, eller för lite fisk, på ett ställe flyttas näten till en ny plats i sjön. Med åren har vi dock lärt oss ganska väl var fisken har sina lekområden så det största hotet är att fisket kommer igång för sent på morgonen.

Under hösten 2012 har vi skapat nya lekbottnar i Snarsjöbäcken. Tanken är att vi skall försöka komplettera vårt egna avelsfiske med ett som sker helt naturligt på plats i sjön. Naturligtvis vet i just nu inte hur väl detta kommer att fungera eller om vi behöver göra justeringar under 2013. Det gjordes ett småskaligt försök 2001-2003 som visade att det kan fungera riktigt bra. Behovet var på den tiden inte riktigt lika stort som idag varför projektet då inte fullföljdes i större skala.

Bestämd men varsam är det som gäller när man klämmer en öringhona på rommen. Foto: Medlem

Klämmning och befruktning

När tillräckligt många öringar samlats in är det dags att klämma rom och mjölke ur fiskarna. Det krävs lite kunskap för att man inte skall skada fisken när man klämmer den på rom så just detta moment utförs av någon som har lite mer erfarenhet, allt annat runt avelsfisket är öppet för alla att vara med på.

Man börjar med att klämma honorna på rommen som sprutas ner i en rengjord spann. När samtliga honor är klämda ser man till att rommen är ren, eventuellt skräp plockas bort innan man låter några välväxta hannar lämna mjölke till befruktningen.

När mjölken är tillsatt till rommen häller man på lite vatten så att själva befruktningen kan ske. Processen sköter sig själv på några få minuter och det handlar sedan mest om att vänta, skölja bort överflödig mjölke och vänta igen i ett par timmar eftersom rommen är extremt känslig för rörelse direkt efter befruktningen.

Kläckrännan vid Gårdsjön under takbygget hösten 2011. Foto: Medlem

Tiden i kläckrännan

När rommen fått vila i ett par timmar tar vi med oss spannen eller spännerna till vår kläckränna vid Gårdsjön. Väl på plats läggs en lagom mängd rom ut i varje kläckningsback där den sedan skall ligga tills ynglen kläcks.

Det tar 400 dygnsgrader innan rommen kläcks. Kalkylen är enkel, ta dagens medettemperatur på vattnet i kläckrännan och lägg ihop resultatet tills du kommer upp i 400, då kläcks rommen. De första 200 dygnsgraderna skall man om möjligt inte röra rommen över huvud taget då den är extra känslig under denna period. Däremot kan man ibland behöva rensa kläckbackarna från död rom som hotar att förstöra den friska, men det är alltid bäst att, om möjligt, vänta tills 200-strecket innan man över huvud taget rör backarna.

Ganska exakt 400-dygngrader efter befruktningen kläcks rommen och öringarna kommer ut. De nyfödda ynglen har nu en gulesäck, med all näring de behöver, som räcker i två till tre veckor. Vi låter ynglen gå kvar i kläckrännan så länge de har gulesäck och släpper sedan ut dem i våra vatten precis innan gulesäcken tar slut.

Det gäller att sprida ynglen över stora ytor för att öka deras chans att överleva. Foto: M.Båth

Utsättning

Vi har nu kommit fram till slutet av april och det är dags att sätta ut våra yngel i sjöarna. Eftersom både leken och tiden i kläckrännan styrs av vattentemperaturen skiljer det inte många dagar från år till år när det kommer till utsättningen och därför kan vi hålla den första maj som ett ganska säkert datum för årets första stora händelse i föreningen, vårens familjedag.

Öringarna har nu i det närmaste slut på sin gulesäck och behöver komma ut i sjöarna för att kunna äta ordentligt. Vi kör över ynglen till den sjö de skall leva i och sätter sedan ut dem på grundvatten med frilagda stenar så att de enkelt kan ta skydd på botten. En ganska stor del av ynglen stryker nu med under de första veckorna eftersom både fiskar och trollsländenymfer rankar öring högt på sina menyer. Totalt räknar man med att ungefär 2-3 % av de utsatta ynglen når fångstfärdig storlek.

Perfekta öringar som denna blir belöningen när vi avelsfiskar. Foto: Omar B

Tillväxt och ny avelsfisk

De öringar som överlever växer nu ganska snabbt och redan framåt hösten brukar de vara kring 15 centimeter och runda om magen. Naturligtvis äts en del av öringen upp med tiden men de som överlever blir mer erfarna allt eftersom och det är aldrig någon brist på fisk i våra sjöar.

Redan andra året vet vi att en del av fiskarna tas upp av våra medlemmar. Det är lite synd för de behöver växa till sig tills de är åtminstone kring 40 centimeter för att vi skall få ett riktigt bra fiske. När öringen är större än 35 centimeter är det mest fiskare och fiskgjusar som är ett hot mot dem.

Vissa perioder kan det bli lite mindre insektsliv i våra sjöar på grund av naturliga fluktationer och det innebär att vissa årskullar kanske behöver fyra år på sig för att nå fångstfärdig storlek.

Några få fiskar som inte fångas växer till sig och blir riktigt stora och intar då rollen som avelsfisk för våra kommande generationer. Får de bara leva vidare uppnår de en ålder på mellan tio och 15 år innan de avlider av ålderdom.

Bättre kläckanläggning

För att vi skall få en större andel av rommen att kläckas och fler yngel som kan sättas ut i våra sjöar har medlemmar under ett antal år förbättrat vår kläckränna. Det har varit olika projekt under årens lopp. Vi har idag ett garanterat stadigt vattenflöde under vintermånaderna då det under långa perioder är lågt vattenflöde. För ett antal år sedan utfördes också ett stort arbete med att gjuta om hela kläckrännan som var gammal och sliten. Idag är den tät och kommer att fungera utmärkt många år framöver. Bra och funktionsdugliga kläckbackar finns på plats och underhålls löpande.

Under hösten 2011 slutfördes till sist arbetet på kläckrännan genom att ett tak byggdes som idag skyddar anläggningen mot väder och vind. Framför allt hjälper taket till att motverka kraftig isbildning i rännan under kalla och blåsiga perioder. Vi ser med tillförsikt fram emot många år då vi kan sätta ut en tillräckligt stor mängd yngel för att alla medlemmar skall ha bra möjligheter att fånga stor öring, i bästa kondition och med hela fenor i våra sjöar.

/micke

2 kommentarer till Avelsfiske

  1. Emil skriver:

    Hej mitt namn är Emil Erlandsson jag undrar ifall ni köper in regnbågsrom och kläcker fram. När jag sökte tillstånd om att köpa in rom och kläcka fram. Deras svar va att risken för att sprida gyrodaktylus var stor så därför fick vi inte tillstånd. Va jag har förstått så när man köper in rom så är dom gyro fria. Jag ville bara kolla för Kungsbacka sportfiskeklubbs skull och min egna. Mvh Emil E

Kommentera