Flugbindning i klubblokalen den 24 mars 2011. Andreas Jonemark, Anders Rydqvist, Pierre Johanesson och Krister Olausson.

Flugbindning i klubblokalen den 24 mars 2011. Andreas Jonemark, Anders Rydqvist, Pierre Johanesson och Krister Olausson.