Fiskvårdsgruppen

Peter och Patrik är sammankallande i föreningens Fiskvårdsgrupp. Foto: M.Båth

Inledning

SSFK har avelsfiskat och skött om sina vatten i över trettio år. Det har gett oss ett av Sveriges  bästa sydliga öringfisken. Samtidigt har vi byggt upp en gedigen kunskap kring fiskvårdsarbetet inom föreningen. Kunskapen förs vidare från gammal till ung löpande genom arbetet med våra olika vatten- och fiskvårdande projekt inom föreningen. Vi avelfiskar, fångar insekter och pysslar i största allmänhet om våra vatten för att alla medlemmar skall få ett så bra fiske som bara är möjligt.

Själva fiskvårdsgruppen är en ganska löst sammansatt grupp där det plockas in människor allt eftersom olika saker skall utföras. Patrik Ryynänen och Peter Johansson är sammankallande i gruppen. Det är med andra ord dessa herrar som försöker hålla ordning på de olika projekten och det är också Patrik och Peter man skall kontakta om frågor kring fiskvården. Fiskvård är ett löpande arbete där det mesta sker under höst och vår. När något skall göras brukar vi lägga ut information här på vår hemsida, i vår tidning Vaket och genom personliga kontakter direkt till personer vi vet kan vara intresserade av att vara med. Tycker du att fiskvård är intressant och vill vara med och lära dig mer skall du anmäla ditt intresse till Patrik eller Peter.

Fiske i Lilla Holmevatten våren 2012 för att skatta öringbeståndet. Foto: M.Båth

Pågående och kommande projekt

Under hösten 2012 har vi gjort i ordning Snarsjöbäcken med nya lekbottnar. Detta projekt kommer naturligtvis att fortgå under flera år framåt där vi följer upp vad som händer och vad vi eventuellt behöver förbättra för att få ännu bättre resultat.

Läs mer om Snarsjöbäcken >>

Insektslivet är av stor betydelse för både fisken och sportfiskaren. Eftersom Lysevatten är en, med västkustsmått mätt, tämligen näringsrik sjö har vi också ett gott urval av insekter i detta vatten. Det finns rikligt av dagsländor, nattsländor, flicksländor, trollsländor, slamsländor, sävsländor och andra mer konstant vattenlevande arter. Under 2013 börjar vi därför med ett nytt projekt som förhoppningsvis skall mynna ut i att vi får lite fler och mer av diverse arter även i våra andra vatten som inte är riktigt lika näringsrika.

Läs mer om projektet kring insekter >>

Avelsfisket är en viktig del av fiskvårdsarbetet och det kan delas in i tre faser: själva avelsfisket, tiden i kläckrännan och utsättning av yngel i sjöarna. Arbetet med avelsfisket är naturligtvis öppet för alla medlemmar som är intresserade, precis som alla våra andra projekt.

Läs mer om avelsfisket >>

Framtiden

Vad som kommer att ske framöver kan man aldrig veta i detalj. Fiskvårdsarbetet styrs hela tiden av de pågående projekten och de förutsättningar vi har för att kunna driva fiskvård. Regler kring inköp av rom och fisk ändras ibland. Vädret kan ställa till det för något projekt som därför kanske kräver lite mer arbete och ibland går allt som smort och då kan vi ägna mer tid åt att fiska istället. En sak som är säker är att vi hela tiden har projekt igång. Ibland kan de drivas som en kurs där vi tar hjälp av olika personer för att sprida kunskap kring fiskvårdsarbetet bland så många medlemmar som möjligt. Det blir roligare ju fler vi är som arbetar med fiskvården samtidigt som föreningen inte behöver vara rädd för att all kunskap skall försvinna när en enskild medlem lämnar föreningen.

Kontaktpersoner

Patrik Ryynänen, 076-125 65 52
Peter Johansson, 070-494 15 58
Skicka e-post till Peter Johansson >>

Lite lekgrus på botten av en bäck kan göra underverk för det kommande fisket. Foto: M.Båth