Insekter

En flicksländehona har precis krupit ur sitt nymfskal och fällt ut vingarna vid strandenkanten, Lysevatten. Foto: M.Båth

Inledning

Fiskvårdsgruppen har för avsikt att prova på en förflyttning av insekter från Lysevatten till några av våra andra sjöar för att se om vi kan bättra på insektslivet i dessa. Vi har därför under 2012 köpt in material i form av av fjärilshåvar, slaghåvar, bottenhåvar och lite annat smått och gott som kommer att komma till användning under kommande år.

Tanken är att vi skall fånga både kläckta insekter och insekter på i larvstadiet och sedan flytta dessa till andra vatten. Eftersom livsvillkoren skiljer sig ganska mycket mellan exempelvis Lysevatten och Lilla Holmevatten måste vi pröva oss fram och se vilka olika insekter som klarar sig i sin nya miljö. När det kommer till att fånga insekter som flyger runt ligger tankarna på att flytta över ett antal sjösandsländor och kanske ett par av våra nattsländearter till, i första steget, Lilla Holmevatten.

Efter det har vi också tänk att vi skall fånga och flytta larver. Fördelen med denna metod är att vi då kan få med oss ett större antal arter eftersom denna metod är allt annat än selektiv. När larverna väl är utplacerade på lite olika bottentyper i sitt nya vatten behöver vi bara avvakta ett år eller två för att se vilka arter som trivs i sin nya miljö. Därefter kan vi rikta in jakten lite mer selektivt om vi vill flytta upp större mängder av några specifika arter.

Mer information om detta projekt kommer här på hemsidan framåt vårkanten.

En flicksländehanne sitter och mumsar på en fångad insekt i närheten av vindskyddet, Lysevatten. Foto: M.Båth

En flickslända håller på att krångla sig ur sitt nymfskal vid vattenbrynet, Lysevatten. Foto: M.Båth

Kommentera