Lundensjön – Ännu ej uppdaterad för 2014

Fångstrapportering

Från och med 2012 sker all fångstrapportering för Lundensjön elektroniskt här på hemsidan. Det finns inte längre någon rapportlåda vid sjön. Rapportera här på hemsidan även om du inte har fått någon fisk så att vi kan göra en uppskattning av hur många fisketillfällen det är i sjön varje år.

Precis norr om Lysevatten (på andra sidan vägen) ligger detta vatten som är ett gammalt grustag. Sjön är på 4,5 hektar och ungefär nio meter djup. Måtten är ett par hundra meter gånger tre hundra. Vi har satt ut fisk i detta vatten löpande under ett antal år och det finns med andra ord både öring och röding i sjön. Sjön är ganska näringsfattig i dagsläget och fiskens storlek är därefter. Det går utmärkt att flugfiska från land på den västra och norra stranden då dessa är ganska öppna. Lundensjön är perfekt för flytringsfiske då både avståndet från bilen och storleken på sjön är som klippt och skuret för denna form av fiske.

Senaste utsättningen av öring- och regnbågsyngel skedde i maj 2011.

Glöm inte att lämna fiskerapport vid badstranden, Lysevatten, på vägen hem eller rapportera direkt här på hemsidan. Vi behöver din information för att få en uppfattning om vilka åtgärder vi behöver sätta in i Lundensjön.

Kommentera