Bäcken

Utloppet är vassbeväxt vilket gör att det inte kommer ner så mycket skräp i bäcken. Foto: M.Båth

Inledning

Bäcken är ett par hundra meter lång. För ett tiotal år sedan gjordes ett försök med att lägga ut lite lekgrus i bäckens nedre del. Detta resulterade i att en mindre mängd öringar kläcktes under efterföljande vårar. Detta projekt föll sedan i glömska och inget mer gjordes för att förbättra möjligheten till en mer omfattande lek.

Med de senaste årens tveksamma resultat från vår kläckanläggning i kombination med att det blir allt svårare att köpa in fisk för utsättning började för ett par år sedan några i fiskvårdsgruppen att fundera på Snarsjöbäcken igen.

Detta har nu mynnat ut i att vi i slutet av september 2012 rensade i bäcken och lade ut lekgrus på ett antal olika ställen, från utloppet ner mot nästa sjö. Det var ganska många medlemmar som var med och släpade grus genom skogen och slet med allehanda uppgifter. Idag ser de hur bra ut som helst och vi väntar bara på att öringen skall börja vandra in i bäcken och leka.

Här nedan kommer det nya bilder allt eftersom projektet rullar på.

Oktober 2012

Vi första lekbotten har vi byggt en liten ”vall” som stoppar eventuellt kvarvarande skräp från sjön. Foto: M.Båth

Här ser vi en grusbelaggd botten i bäckens övre del. Foto: M.Båth

Det finns fin vegetation för småfisken att gömma sig i längs med hela bäcken. Foto: M.Båth

När man är ungefär halvvägs mellan sjöarna börjar bäcken plana ut och blir mer lugnflytande. Foto: M.Båth

Mynningsområdet strax uppströms den nedersta lekbotten där bäcken har sitt sista ”fall” ner mot Lysevatten. Foto: M.Båth

Bäckens utlopp i Lysevatten. Det går bra att lägga till på högersidan även om det är blött i markerna. Foto: M.Båth

Arbetsdagen den i september 2012

Här är lite bilder från arbetsdagen som vi fått låna av Sarita Eliasson i Uddevalla. Vädret var minst sagt växlande den här dagen. Ena minuten öste regnet ner för att i nästa vara uppehåll och vindstilla. Bra kläder och ett funktionellt vindskydd är ju allt som behövs för att lyckas, har jag hört i varje fall. Tack alla ni som ställde upp denna dag. Arbetet hade blivit väldigt drygt om några få skulle gjort allt själva. Låt oss nu hoppas på många nya individer i sjön till sommaren.

Lastning av lekgrus vid badplatsen.

Bäckens utlopp i nedre sjön och lite finjustering av vattenflödet.

Att bära grus och rensa skräp i bäcken är ett tungt arbete.

Sarita lägger lekgrus i bäcken. Hoppas att ännu fler tjejer får intresse att vara med på våra arbetsdagar, den här gången var det Sarita och Eva.

Efter rensning av bäck kommer alltid mat.

Kommentera