Ungdomssektionen

Ungdomssektionen på makrillfiske hösten 2007.

Ungdomssektionen på makrillfiske hösten 2007.

Föreningens framtid

Det är ungdomarna som bygger föreningens framtid och vi vet att de flesta som sportfiskar som vuxna även gjorde det när de var unga. SSFK arbetar hela tiden med att försöka aktivera ungdomarna i Stenungsund och kringliggande orter. Arbetet är stundtals ganska hårt då datorer, tv-spel och nya sociala medier tar allt mer av våra ungdomars tid i anspråk.

Vad vi inom SSKF försöker föra vidare är det roliga med att vistas ute i naturen, det roliga med att sportfiska och träffas. Vi försöker lära ut saker om djur och natur, sportfiske och hur man skall bete sig i skogen eller vid havet. Båtvett är ett annat ämne som vi brukar få gå igenom när vi fiskar i havet.

Vi har alltid speciella aktiviteter på våra familjedagar för ungdomarna och de är alltid välkomna att följa med på olika aktiviteter inom föreningen. Det kan handla om vårt egna avelsfiske, iordningställande av lekgrus, kurser i flugbindning eller förbättring av våra havsöringsförande vattendrag i kommunen.

Bli medlem

För att ge våra ungdomar bra ekonomiska förutsättningar försöker vi hålla kostnaderna nere för alla yngre medlemmar. Många är familjemedlemmar och har sportfisket i blodet sedan barnsben. Andra kommer däremot från familjer där man inte sportfiskar och de är dessa ungdomar vi värnar speciellt om i vår förening och försöker hjälpa till en rolig hobby som förhoppningsvis varar livet ut.

Juniorer betalar ingen inträdesavgift i föreningen och deras årliga avgift är inte mer än 250:- så att alla skall ha råd att vara med, bara intresset finns där.

Kontaktperson

Pierre Johannesson är sammankallande för ungdomssektionen och sedan plockar vi in fler personer efter behov vid varje aktivitet. Hör gärna av dig till Pierre om du har frågor om hur vi arbetar med ungdomarna i Stenungsunds Sportfiskeklubb.

Pierre når du per e-post eller på telefon 070-854 20 43.

Fångstrapporten 2012

Nelly Fjällborg med sin första öring i Krokvatten.

 

Vincent Andre med en öring från Lundensjön.